Recordmanager nodig voor uw projecten?

Resultaat gericht.

Zoekt u een ervaren Recordmanager / Archief medewerker?

De meeste overheids organisaties kenmerken zich door; innovatie, transparantie en betrokkenheid. U streeft ernaar om zoveel mogelijk te handelen vanuit het perspectief van de burger. Uw organisatie is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van uw producten en dienstverlening? Uw doel is een open en interactieve relatie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden?

Waar kunnen we u bij helpen?

U zoekt een Recordmanager?

U zoekt een flexibele resultaat gerichte Recordmanager of Archiefmedewerker die bekend is en gewend is binnen het domein van Informatie bij de gemeenteoverheid te functioneren?


Met welke wetten moet de Recordmanager op de hoogte zijn? 

Deze Recordmanager / Archief medewerker moet bekend zijn met de archiefwet en andere relevante wet- en regelgeving zoals onder andere;

NEN ISO 15489; ISO 23081; NEN2082; NEN-EN-ISO 14001; NEN-ISO 9001 en ISO 23081?

Proces en Zaakgericht werken?

Het kennen van Gemeentelijke processen, zaakgericht werken en projectmatig werken is een vereiste?

De vele methoden van documentbeheer die er binnen de gemeente zijn moeten bekend zijn?


DMS systemen?

De Recordmanager moet inhoudelijke kennis  van document- en record management systemen zoals Verseon Decos of Sharepoint hebben?

Adviseren en delen van kennis met management en teamleiders moet op nummer 1 komen?

Onderzoek en samenwerking 

Inzicht in de werkprocessen van uw organisatie is alleen te verkrijgen door onderzoek en vooral samenwerking met huidige medewerkers.


Welk doel wil u bereiken?

Als Recordmanager hulp bieden aan alle collega's en ze ondersteuning bieden zodat 'onze klanten' een goed product kunnen afleveren, dat dient het doel te zijn? Dan hebben we hetzelfde resultaat voor ogen, tevreden klanten!

Neem contact op als u een ervaren Recordmanager / Archiefmedewerker zoekt zie aan voorgaande eisen voldoet en voor korte of langdurige projecten beschikbaar is.

Neem nu vrijblijvend contact op.

Heeft u interesse hebben in een ervaren Recordmanager of Archiefmedewerker die op bovengenoemde vragen positief kan antwoorden? Neem dan contact op via het contactformulier.Copyright 2015 - 2016 | Recordmanager.nl

Recordmanager:

Als er één vak is waar uitdagingen te vinden zijn, dan is het wel in het record- en informatiemanagement. De veranderingen gaan snel.

Er is een enorme massa aan gegevens in tientallen systemen en databases waarin mensen (samen)werken.

De vraag is, hoe een dergelijke informatiehuishouding op te zetten? Hoe informatie te beheersen vanaf het moment dat zij ontstaat? En hoe slim gebruik te maken van deze informatie? Hier maken de recordbeheerder en -manager het verschil.

Kennisorganisaties kunnen niet meer functioneren zonder een goed georganiseerde en geordende informatie huishouding. De record beheerder helpt bij het inrichten van deze informatie huishouding. Hij begrijpt de werkwijze en inrichting van de organisatie om een bedrage te kunnen leven aan het opstellen van werkinstructies en het maken van procedures.

Daarnaast heeft hij verstand van werkprocessen en methodieken om deze processen te analyseren en te optimaliseren. Tevens is kennis van actuele wet- en regelgeving een vereiste.

Bron: http://www.vhic.nl

Welke varianten voor het e-depot zijn er mogelijk? Hoe past het e-depot in het brede informatiebeheer van de decentrale overheden?


Deze en andere vragen over een e-depotvoorziening worden beantwoord in het Rapport e-depotvoorziening decentrale overheden.


Aanzet tot standaard

Een e-depot is een voorziening om digitale informatie in de tijd duurzaam en toegankelijk te bewaren. In opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) heeft KING de eisen op een rij gezet en een vertaling gemaakt naar de architectuur voor decentrale overheden, de GEMMA (externe link) (gemeentelijk) en PETRA (provincies) . De vertaling naar de WILMA (waterschappen) volgt zo spoedig als mogelijk. Het rapport vormt daarmee een aanzet tot het definiëren van standaarden voor e-depotvoorzieningen.


https://archief2020.nl/nieuws/nu-beschikbaar-rapport-eisen-e-depotvoorziening